STRONY
INTERNETOWE

Wycena Nieruchomości

Strony www

Wycena Nieruchomości
Wycena Nieruchomości
Wycena Nieruchomości
Wycena Nieruchomości
Wycena Nieruchomości
Wycena Nieruchomości

Jestem rzeczoznawcą majątkowym i posiadam doświadczenie w szacowaniu nieruchomości. Główną działalność mojej firmy stanowi: wycena budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, nieruchomości gruntowych, rolnych i leśnych, ograniczonych praw rzeczowych i innych. Wyceniam dochody z nieruchomości przynoszących lub mogących przynosić dochód. Określam wartość umów najmu, dzierżawy czy służebności gruntowych, przesyłu i osobistych.

Zobacz on-line: www.wycenafraczek.pl

 

 

<< powrót do wszystkich realizacji